Onderzoekend Leren

Spel, avontuur, contextleren…we onderstrepen allemaal het belang hiervan. Onderzoekend leren is een prachtig middel om kinderen te laten ontdekken, te leren van vallen en opstaan en op eigen tempo te laten ontwikkelen.

Maar hoe creëer je zelf makkelijk een onderwijssituatie waarin dit nagenoeg vanzelfsprekend plaatsvindt? En nog belangrijker? Hoe ziet jouw rol als leerkracht eruit? Hoe beweeg jij je door dit levendige verhaal? Zit je, loop je, kijk je, praat je of stel je alleen maar vragen?

 

Om je te helKleuterLab onderzoeksfasenpen bij het zoeken van al deze antwoorden is de toolkit KleuterLab ontwikkeld.

Deze toolkit bevat thematische onderzoekskaarten, waarbij problemen verhalenderwijs aangeboden worden. Problemen waar kinderen hun tanden in willen zetten en oplossingen voor willen zoeken.

Leerkrachten krijgen per onderzoeksfase praktische tips bij het stellen van ‘diepere denkvragen’ om het onderzoeksproces te stimuleren en te verdiepen. De leerkracht richt zich vooral op autonomie, stimuleert de 21e eeuwse vaardigheden op een natuurlijke wijze en biedt ruimte voor eigen leerroutes.

Van consumeren naar activeren is het motto.

 

Onderzoekend leren

KleuterLab is gebaseerd op de didactiek van het onderzoekend en ontwerpend leren. Leerlingen worden daarbij gestimuleerd om zelf actief kennis te vergaren, door vragen te stellen, door onderzoek te doen en zo tot oplossingen te komen. Onderzoekend leren:

  • stimuleert het hogere orde denken
  • stimuleert 21e eeuwse vaardigheden
  • gaat uit van zelf geformuleerde leerdoelen (ja, door kleuters!)
  • schept ruimte voor eigenheid en creatie
  • kan in subgroepen en met de hele klas
  • kan op eigen ontwikkelniveau en verwerkingswijze
  • geeft ruimte aan de leerkracht om te begeleiden op vaardigheden
  • maakt leren nog leuker!

bron: SLO/W&T (www.slo.nl)

 

De toolkit KleuterLab is verkrijgbaar via Het Kleine Avontuur: klik hier voor de webwinkel

Neem dan gerust contact op. Ik help je graag!