Workshops

Aanbod

KleuterLab biedt geen pasklare antwoorden! Bij ieder project wordt gekeken naar persoonlijke wensen en doelen en wordt in overleg een passend traject gevormd.

 

Basistraining Onderzoekend en Ontdekkend Leren
(3 bijeenkomsten van 90 minuten)

Tijdens deze praktische bijeenkomsten wordt de basis besproken van ontdekkend en onderzoekend leren (OOL) bij peuters en kleuters. Leerkrachten krijgen naast de theoretische basis veel praktijkvoorbeelden en oefening om direct aan de slag te kunnen in hun eigen groep.

De inhoud is gericht op:

 • ruimte voor lerend spelen
 • uitdagend onderwijs vanuit betekenisvolle thema’s
 • activeren van het probleemoplossend denkvermogen van het jonge kind
 • vergroten van autonomie en zelfsturing
 • ontwikkelingsgericht werken met leergesprekken
 • grip op ‘opbrengsten’

 

Beeldcoaching
(individuele trajecten en cinemasessies met groepen)

Middels korte videobeelden uit de eigen groep wordt gekeken naar de betrokkenheid van een groep of individueel kind. Videobeelden zijn een krachtig middel om patronen te herkennen. Veelal leiden ze tot reflectie en interventies.

Beeldcoaching kan ingezet worden voor persoonlijke ontwikkeling.

Daarnaast is er een mogelijkheid tot cinemasessies, waarbij beelden groepsgewijs bekeken worden aan de hand van een thema.

 

Onderzoekend onderwijs & ontwerpen
(2-3 bijeenkomsten van 90 minuten)

De KleuterLab toolbox bevat 50 onderzoekskaarten die direct ingezet kunnen worden.

Daarnaast is er de mogelijk om zelf lessen te leren ontwikkelen vanuit de principes van onderzoekend en uitdagend onderwijs. Gedurende deze bijeekomsten worden de handen uit de mouwen gestoken.

 • Hoe verrijk je je spel in de klas?
 • Wat is een pakkende en effectieve introductie?
 • Welke vragen ga je stellen en hoe beweeg je je door de groep?
 • Hoe verschuif je het leren van consumeren naar activeren?
 • Hoe bouw je een boeiend ‘kleuterlab’?

 

Onderzoekend Leren in de middenbouw, bovenbouw en het VO

Hé, dat hoort hier toch niet thuis?
Oh jawel! Zeker in het VO is het van groot belang om jongeren te blijven uitdagen. Ook voor hen geldt dat inputleren pas ‘indaalt’ als er uitdagende praktische verwerking aan gekoppeld wordt.

Wij dagen je uit om hiermee aan de slag te gaan!